Hjem Årsmøte 2006
Årsmøtereferat 2006 - Årsberetning 2005 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
søndag 04. oktober 2009 17:31
Artikkelindeks
Årsmøtereferat 2006
Årsberetning 2005
Alle sider

Årsberetning for Møhlenpris Velforening

02.05.05 – 05.04.06

 

  • Møhlenpris Velforening er en interesseorganisasjon for alle beboere på Møhlenpris. Vi arbeider med viktige saker som angår alle i nærmiljøet. Målet er at vi skal få et trygt og trivelig bomiljø.
  • For å nå dette målet samarbeider velforeningen med andre organisasjoner.

§         Som pådriver ovenfor kommunen i miljøspørsmål og utbyggingssaker, samt kulturaktiviteter har velforeningen en sentral plass.

 

 

Styret valgt på årsmøtet 2005:

Leder:                         Alf Christian Falck

Nestleder:                   Oddmar Sandvik

Kasserer:                     Kari Ramstad

Styremedlemmer:       Helle Nyvold

                                   Knut S. Bjerke

Aksel Irgens

Trond Davidsen (ikke deltatt)

Revisor:                      Kåre Dale

 

Styremøter:

Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden.

 

Samarbeidsmøter:

Det har vært avholdt 9 samarbeidsmøter i perioden:

1 infomøte med Bergenhus og Årstad Kulturkontor om kulturmidler/støtteordninger

Velforeningene i Bergens møte med byråd for byutvikling Lisbeth Iversen

1 møte i Bergensvel 2005.

1 møte i komiteen for Parkdagen 2005.

3 møter i komiteen for Juletrefesten 2005.

Stiftelsesmøte "Nygårdsparkens Venner".

Nabomøte med Hulen.

 

Representasjon:

Møhlenpris velforening har vært representert i styret i Frivillighetssentralen på Vitalitetssenteret ved Alf Christian Falck (vara Kari Ramstad). Velforeningen er medeier i Frivillighetssentralen.

Alf Christian Falck og Knut S. Bjerke har representert velforeningen i "Bergensvel 2005".

 

Medlemmer:

41 husstander og 18 sameier betalte kontingent i 2005. Dette er omtrent det samme som året før. Medlemskontingenten var kroner 130,- for husstander og kroner 350,- for sameier.

 

Medlemsinformasjon:

Velforeningen har gitt ut ett flygeblad til alle husstandene på Møhlenpris, samt hengt opp plakater på butikkene i bydelen og tavlene på Vitalitetssenteret. Hjemmesiden blitt oppdatert sporadisk (home.no/mohlenpris-vel).

 

Mediaomtale:

Pilotprosjektet Menneskerettigheter, Bokkaféen og Parkdagen har hatt redaksjonell omtale i Bergens Tidende. Når var det

 

Kontor:

Møhlenpris Velforening har kontor i Vitalitetsenteret. Det har ikke vært fast kontortid i løpet av året på grunn av travle styremedlemmer.

 

Postadresse:

Møhlenpris Velforening

Wolffs gate 12

5006 Bergen

 

Økonomi:

Regnskapet legges frem på årsmøtet.

 

Det ble tildelt 40000,- i Samarbeidsmidler fra Kommunen i 2005.

Det ble tildelt 25000,- i Almene Kulturmidler til arrangering av Parkdagen.

 

Velforeningen samarbeider bla. med Bergenhus og Årstad Kulturkontor, Grønn Etat, SK Djerv, Frivillighetssentralen, FAU og nabovelforeningene.

 

Saker velforeningen har arbeidet med i perioden:

·         Velforeningen har sammen med Sportsklubben Djerv og Frivillighetssentralen deltatt aktivt i oppfølgingen og bruken av Vitalitetsenteret.

·         Trafikksituasjonen i bydelen; for å unngå at den eneste adkomsten til Møhlenpris blir Wolffsgate, for innføring av 30-sone og tryggere parkeringsforhold, oppmerking av gangfelt, for opphøyde gangfelt, forurensing og lyspærer i gatelyktene.

·         Hyblifiseringen av Møhlenpris. Bystyret har bestemt at ved ombygging av eksisterende store leiligheter, skal maksimalt 20 % av bruksarealet nyttes til 2-roms leiligheter eller hybler. Dette fravikes i flere ombyggingssaker noe Velforeningen beklager.

·         Utbyggingsprosjekter (Marineholmen)

·         Bevaring av Sentralbadet

·         Forhold rundt parken, stiftelse av ”Nygårdsparkens venner”

·         Parkdagen 2005 ble arrangert 5. juni i samarbeid med Nygårdshøyden vel, Sydnæs og Nøstet vel, Nygård vel, Grønn Etat, samt Bergenhus og Årstad Kulturkontor. Arrangementet samlet flere hundre mennesker og hadde 11 kulturelle innslag.

 

Økonomisk støtte ble i 2005 gitt til diverse virksomhet i bydelen:

·         Møhlenpris Velforening har i året som har gått stått for en rekke aktiviteter knyttet til nærmiljøet. Samarbeidsmidlene fra Bergen Kommune har i henhold til samarbeidsavtalen vært fokusert på barn og unge.

·         Beplantning ved Møhlenpris skole i regi av FAU, gjennomført av barna.

·         Gjengangeren “Gla’-Sommer” ble arrangert den første skoleferieuka med 50 barn. Dette er en aktivitetsuke på Møhlenpris første uken i sommerferien for barn i alderen 7-13 år. Aktivitetene har vært 5 dager med fjelltur, badetur, natursti, basketball, fotball, friidrett, leker og grillfest. De benytter både Vitalitetssenteret og Nygårdsparken.

·         Pilotprosjektet ”kunst og menneskeretter” var et tiltak for 5. og 6.-klassingene  ved Møhlenpris skole og et samarbeid med Skolenes grafiske verksted og Stiftelsen Egil Raftos hus.

·         Det er gitt støtte til barn av lavinntektsfamilier via integreringskonsulenten som har hatt kontor på Vitalitetssenteret. Pengene går til utstyr og reiser i forbindelse med idrettsstevner.

·         Fotoutstilling i regi av med Bergen Kameraklubb. Utstillingen inneholdt bl.a. konkurranse for barn og unge.

·         Bokkafé i regi av Frivillighetssentralen, tilhold i Caféen i Vitalitetssenteret hver 3. mandag.

·         Det ble for 10. gang arrangert  fakkeltog og markering av ”26. november”, til minne om deporteringen av jødiske naboer på Møhlenpris. Rundt 100 mennesker deltok i fakkeltoget.

·         Møhlenpris Velforening arrangerte sammen med Sportsklubben Djerv og Frivillighetsentralen juletrefest 10.12.05 med risgrøt, juletre-gang, nisse og presanger. Juletrefesten er et samarbeid med SK Djerv og Frivillighetssentralen. Festen samlet ca. 110 barn og 50 voksne.

 

 

Styret

v/Alf Christian Falck, leder

 
LAST_UPDATED2
 
Banner
Kopirett © 2023 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.