Hjem Årsmøte 2004
Årsmøtereferat 2004 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
tirsdag 06. mai 2008 18:39
Artikkelindeks
Årsmøtereferat 2004
Årsberetning 2003
Alle sider

Årsmøte i Møhlenpris Velforening 24. mars 2004

12 personer var møtt fram. Aagot Rokne ble valgt til møteleder og Oddmar Sandvik ble valgt til referent.

Innkallingen ble godkjent.

 

Årsmeldingen

Årsmeldingen ble godkjent.

Regnskap/budsjett

Regnskap for 2003 ble godkjent. Budsjett for 2003 ble godkjent, med forbehold om at kr. 5.000 overføres til drift fra 26. november markering, der det var ført for stort beløp.

Orienteringssaker:

I tillegg til de annonserte sakene var det 3 saker til.
Kommunedelplan Puddefjord

Aagot Rokne og Oddmar Sandvik orienterte kort om kommunedelplanen. En av konsekvensene kan bli at Thormøhlensgate en gang i fremtiden blir stengt permanent, og at Nygårdsparken trekkes ned mot Puddefjorden. Dette er noe styret vil jobbe for.

Trafikken

Aagot Rokne orienterte om hva styret har arbeidet med ang. trafikksaker. Dette gjelder spesielt innføring av 30-sone, fartsdumper og kjøring i gatetun. Spesielt utsatt er krysset Thormøhlens gate / Wolffs gate, dvs. mellom Møhlenpris skole og Vitalitetsenteret.

Knut Bjerke orienterte om status ang. ny innkjørsel til Møhlenpris fra Frieleneset. Denne innkjøring var vedtatt i tidligere reguleringsplaner, men ble så fjernet fra disse som en ”mindre vesentlig reguleringsendring”. Dette har blitt påklaget av Djerv og Møhlenpris Velforening, uten at klagen har blitt tatt til følge. Samtidig foreligger det en ny privat reguleringsplan for Møhlenpris Hovedgård som skal behandles i bystyret 29.03.2004. Et evt. vedtak av denne uten henvisning til tidligere reguleringsplan kan gjøre det vanskeligere å få denne tilbake. Samtidig fortsetter klageprosessen, nå til Miljøverndepartementet og Sivilombudsmannen.

Årsmøtet gjorde følgende vedtak:

  • Møhlenpris velforening skal arbeide videre for å gjenopprette veiforbindelsen fra Frieleneset i reguleringsplanen. Vedtatt mot 1 stemme.
  • Møhlenpris velforening skal benytte inntil kr. 2.000 i samarbeid med Djerv på advokatbistand ifm. den videre klageprosessen. Vedtatt enstemmig.

Tidligere årsmøte har gått inn for full stengning av Olaf Ryes vei. Dette er ikke gjennomført. Gitt den vanskelige situasjonen med trafikk forbi Vitalitetsenteret, ble det gjort forslag om at velforeningen skal arbeide for å gjenopprette denne veiforbindelsen for å avlaste trafikken forbi skolen. Dette fordi gjennomgangstrafikk til/fra Håkonsgate nå er fysisk avsperret på Nygårdshøyden, og en slik gjenåpning ville derfor trolig ikke føre til mer gjennomgangstrafikk. Det ble orientert om at ny reguleringsplan for Nygårdshøyden inkluderer en forbindelse mellom Museumshagen og Nygårdsparken, og at dette kanskje betyr at en gjenåpning ikke er mulig.

Årsmøtet gjorde følgende vedtak:

  • Møhlenpris velforening skal henstille kommunen om å gjenåpne Olaf Ryes vei for trafikk for avlastning av hovedinnkjørselen via Wolffs gate, dersom dette ikke er i konflikt med andre reguleringsplaner.

Valg

Sverre Røssummoen, Jihad Suleiman og Kjell Rørvik ønsket ikke gjenvalg. For øvrig ble hele styret ( Aagot Rokne , Kari Ramstad, Oddmar Sandvik, Helle Nyvold, Ingeborg Olsen) gjenvalgt ved akklamasjon og Alf Christian Falck ble valgt som nytt styremedlem. Styret konstituerer seg i etterkant. Kåre Dale ble gjenvalgt som revisor.

Eventuelt

Hundebæsj. En deltaker oppfordret styret til å jobbe for å redusere mengden hundeavføring på Møhlenpris.

Forsøpling. Det ble påpekt at mengden søppel i området øker, f.eks. mellom Møhlenpris skole og Teknisk Museum. Styret oppfordres til å arbeide med denne saken.

 

Møhlenpris, Bergen, 24. mars 2004

Oddmar Sandvik (sign).LAST_UPDATED2
 
Banner
Kopirett © 2022 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.