Hjem Årsmøte 2011
Årsmøte 2011 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
torsdag 07. juni 2012 21:18

Referat fra årsmøte 2011 Møhlenpris Velforening

Velforeningen avholdt årsmøte på Vitalitetssenteret torsdag 27. april kl. 1900.
Sak 1: Åpning/godkjenning av innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen.
Sak 2: Godkjenning av sakslister
Det var ingen merknader til dette punktet.
Sak 3: Valg av ordstyrer
Grethe Gullhaug ble valgt til ordstyrer.
Sak 4: Valg av referent
Tobias Flø ble valgt til referent.
Sak 5: Årsberetningen 2010
Årsberetningen ble gjennomgått uten merknader.
Sak 6: Regnskap 2010
Det var ingen merknader til regnskapet.
Sak 7: Budsjett 2011
Det var ingen merknader til budsjettet.
Sak 8: Forslag om ny kontigent
Sak 9: Innkomne saker
Innmeldt sak:
Utemarked
Tore Iversen, Welhavensgate 77, foreslo at Velforeningen vil arbeide for at det kommer i stand et utemarked på uteområdet mellom Vitalitetssenteret og idrettsbanen. Med regulært marked menes salgsboder (bord, bilsalgsbod etc.) og salg av fortrinnvis friske grønnsaker og andre gårdprodukter direkte fra gård. Han har kontakt med bonde som er interessert. Et slikt marked kunne bidra til å bringe litt liv gi møteplasser i bydelen.
På årsmøtet var det enighet om at et slikt marked ville være et positivt innslag i bydelen. Det vil trolig heller ikke komme i konflikt med lokalbutikken Spilde, men heller være en fordel for butikken gjennom økt aktivitet i nærområdet. Uansett burde Spilde informeres eller evt tas med i samarbeid. Det har tidligere vært marked for juletrær på dette området i regi av Djerv. Velforeningen skal se videre på tillatelser som må ordnes for å arrangere et marked.
Andre saker som ble diskutert:
Skolepulter og stoler
Det ble foreslått at skolepulter og stoler som har blitt brukt arrangementer burde oppgraderes eller erstattes. Det var samstemmighet om at velforeningen burde søke om at disse burde oppgraderes.
Samarbeid mellom BI og velforeningen
Det ble diskutert hvordan velforeningen kunne bidra med et godt samarbeid med BI som skal flytte inn på Marineholmens nye lokaler. Aktuelle ting å gjøre er omvisning for studentene på Møhlenpris, og et møte med velforeningen og BI for å se på mulig samarbeid ifm arrangementer.
 
Sak 10: Valg
Det nye styret i velforeningen er:
Leder:                             Grethe Gullhaug
Kasserer:                         Kari Ramstad
Styremedlemmer:             Knut S. Bjerke
                                      Merethe Claudey
            Tobias Flø
            Tore Iversen
            Synnøve Fluge
Nettsideansvarlig              Murcit Cetin
 
Banner
Kopirett © 2023 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.